Karen Jakobsen
Formand
Tlf. 74 66 16 05
karenmjakobsen@gmail.com
Christel Lorenzen
Næstformand
Tlf. 74 66 26 52
christel0512@gmail.com
Gunnar Riisbøll
Kasserer
Tlf. 74 66 11 14
kgriisboell@bbsyd.dk
Peter Asmussen
Sekretær og pressekontakt
Tlf. 74 69 34 07
bmpmas@live.dk
Anette Nissen
Arrangementer
Tlf. 74 66 95 98
ting_bjerg@hotmail.com
Kirsten Lund
suppleant
Tlf. 74 66 42 42
Ulla Jacobsen
Suppleant
Hjemmeside og IT
Tlf. 74 69 38 55
ulla.jacobsen11@gmail.com
 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på general-forsamlingen for 2 år ad gangen.

Vi er 5 bestyrelses-medlemmer og 2 suppleanter.
Klik på pilen nedenunder for at læse formandens beretning for 2011 for Rødekro Havekreds.
Formandens beretning for året 2011
HAVESELSKABET - Rødekro havekreds - kontakt os på roedekro.havekreds@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net